Fotboll – den farligaste sporten?

Fotboll är per definition en väldigt farlig sport här i Sverige. Det är åtminstone slutsatsen som kan dras av att titta på antalet sportrelaterade skador varje år.

fotboll_104291102

I Sverige toppar fotboll listan med ca 34 000 skadade varje år. Sedan tar man ordentligt kliv ned åt innan man kommer till andraplatsen: utförsåkning med ca 9 400 skadade varje år. Ishockey och hästsport kommer tätt inpå på delad tredjeplats med 9 200 och innebandy sitter på en femteplats med 7 400.

På ytan ser ju detta såklart väldigt illa ut för fotbollen. Men när man endast talar om antalet skador och inte jämför detta med antalet utövare är ju risken att man får en något skev bild av det hela. Då kan man ju fråga sig hur rättvist detta egentligen representerar fotboll?

Skadefrekvensen, det vill säga hur många av de som utövar sporten som faktiskt skadar sig., är faktiskt rätt hög i fotboll. Det estimeras så högt som 40-60 procent. Detta säger dock inget om hur allvarlig skadan var.

Vissa skador kan vara så pass allvarlig att de leder till permanenta handikapp och då är det främst skador på det främre korsbandet som är boven. Medan andra allvarliga skador inte leder till permanenta problem kan de fortfarande ha långa återhämtningsperioder och många söker sig även till alternativa metoder för att behandla dessa i hopp om att korta ned tiden.

Ens första tanke på skadefrekvenser i sport kanske vore att placera någon kampsport i toppen, men skadestatistiken säger annorlunda. Faktum är att även när man tittar på all information som finns om skador i sport så förblir det fortfarande tydligt att skadefrekvensen i fotboll är betydligt högre än många andra sporter. Att kalla det den farligaste sporter kanske är att dra några förhastade slutsatser, men det kanske heller inte är så oresonligt som man först skulle tro.